Letná škola

Od roku 2022 organizujeme v Košiciach Letnú školu židovsko-kresťanských vzťahov. Toto podujatie pripravujeme v spolupráci s naším partnerom – Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Je určené účastníkom zo židovskej komunity, kresťanských spoločenstiev, ako aj sekulárnej občianskej spoločnosti. Zúčastňujú sa ho aktivisti, kultúrni pracovníci alebo učitelia dejepisu a náboženstva, ktorých na podujatie pozývame. Program Letnej školy tvoria formálne prednášky a semináre, exkurzie po sakrálnych pamiatkach, návšteva v židovskej obci a prijatie na arcibiskupskom úrade. Súčasťou sú neformálne rozhovory medzi účastníkmi a prednášajúcimi aj v priebehu spoločného stravovania.

Letná škola Košice 2022