Dokumenty

Židovsko-kresťanský dialóg sa opiera o uznávané dokumenty, na ktorých pracovali najvyššie náboženské autority a vedeckí pracovníci. Sú určené všetkým záujemcom o túto oblasť, odborníkom aj laikom. Výber dokumentov, preložených do slovenčiny, zostavila a redigovala ThDr. Lucia Hidvéghyová, PhD. Slovenskej verejnosti boli predstavené v publikácii Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím na kolokviu Medzi Jeruzalemom a Rímom, 4. decembra 2018 v Bratislave. Pripojený je príhovor pápeža Františka, prednesený pred židovskou komunitou v Bratislave.

Príhovor k cirkvám: Desať bodov zo Seelisbergu

MEDZINÁRODNÁ RADA KRESŤANOV A ŽIDOV (1947)

Nostra aetate: O postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám

DEKLARÁCIA DRUHÉHO VATIKÁNSKEHO KONCILU (1965)

Smernice a návrhy na aplikáciu koncilovej deklarácie Nostra aetate (4)

PÁPEŽSKÁ KOMISIA PRE NÁBOŽENSKÉ VZŤAHY SO ŽIDMI (1974)

Poznámky k správnemu predstavovaniu židov a judaizmu v ohlasovaní a katechéze Katolíckej cirkvi

PÁPEŽSKÁ KOMISIA PRE NÁBOŽENSKÉ VZŤAHY SO ŽIDMI (1985)

Pamätáme: úvaha o šoa

PÁPEŽSKÁ KOMISIA PRE NÁBOŽENSKÉ VZŤAHY SO ŽIDMI (1998)

Dabru emet: Židovské vyhlásenie o kresťanoch a kresťanstve

NÁRODNÝ PROJEKT ŽIDOVSKÝCH VEDCOV (2000)

Židovský ľud a jeho Sväté písma v kresťanskej Biblii

PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA (2001)

Plniť vôľu nášho Otca na nebesiach: Smerom k partnerstvu medzi židmi a kresťanmi

SKUPINA ORTODOXNÝCH RABÍNOV (2015)

„Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné“ (Rim 11, 29)

PÁPEŽSKÁ KOMISIA PRE NÁBOŽENSKÉ VZŤAHY SO ŽIDMI (2015)

Medzi Jeruzalemom a Rímom: Úvahy o Nostra aetate po 50 rokoch

KONFERENCIA EURÓPSKYCH RABÍNOV, VRCHNÝ RABINÁT IZRAELA, RABÍNSKA RADA AMERIKY (2017)

Príhovor pápeža Františka pri stretnutí so židovskou komunitou

V BRATISLAVE (2021)