Stredné školy

V rámci našich aktivít realizujeme vzdelávací program pre stredoškolákov Židovské kultúrne dedičstvo Bratislavy. Zaujímavou formou a modernými vzdelávacími metódami predstavujeme minulosť a prítomnosť židovskej komunity na území Bratislavy a v okolí. Snažíme sa sprístupniť jej spôsob života v interakcii s majoritou, nosné princípy náboženstva, obrady životného cyklu, fungovanie komunity a rozmanité prejavy kultúry.

Autormi a lektormi programu sú Lucia Hidvéghyová (Teologická fakulta Trnavskej univerzity), Monika Vrzgulová (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.) a Maroš Borský (Židovské komunitné múzeum). Lektorsky sa na ňom podieľajú aj Michala Lônčíková a Jozef Staško.

Program je zložený zo štyroch komponentov, ktoré spolu potrebujú dotáciu siedmich vyučovacích hodín. Zahŕňa diskusie v triede, exkurzie na autentické miesta judaizmu (Pamätník Chatama Sofera a bratislavská synagóga), interaktívny seminár v expozícii Židovského komunitného múzea, ako aj prezentácie študentov v triede. Vzdelávací program predstavuje neformálny spôsob vzdelávania a jeho dôležitou súčasťou je kladenie otázok a tvorba dialógu. Namiesto mechanického opisovania informácií sú študenti vedení k tvorivému spracovaniu poznatkov vo forme dialógu a prezentácií, ktoré rozvíjajú ich myslenie.

Vzdelávací materiál programu predstavuje bratislavskú synagógu

Vzdelávací materiál programu predstavuje bratislavskú synagógu