Kategória / Vzdelávacie podujatia

V rámci programu Otvárame dvere organizujeme pravidelné prednášky a diskusie. Pozývame katolíckych aj protestantských teológov a teologičky, rabínov a rabínky, kňazov, historikov a iných odborníkov. Program koncipujeme tak, aby bol zaujímavý pre kresťanskú aj pre židovskú komunitu. Nášmu publiku predstavujeme široký názorový diapazón pohľadov na aktuálne aj historické témy. Program chápeme ako otvorený priestor pre sprostredkovanie rôznych názorov a umožnenie dialógu. Niektoré podujatia sa konajú prezenčne v aule Teologickej fakulty v Bratislave, iné v online formáte. Podujatia nahrávame a archív záznamov je prístupný na vzdelávacie účely.

Archív záznamov