Iba dve prikázania: Pamätaj a nezabudni!

Rabín Dr. Andrew Goldstein

Andrew Goldstein je emeritným rabínom kongregácie The Ark Synagogue v Northwoode pri Londýne. Bol prezidentom hnutia Liberal Judaism, UK a predsedal Európskemu beit dinu. Je dlhoročným návštevníkom v židovských komunitách v Českej republike a na Slovensku. Miluje cestovanie a jeho doktorandský výskum bol na tému Cestovanie do Svätej zeme 1799 – 1831. Prednáška sa uskutočnila v anglickom jazyku bez prekladu.