Pohľad Chatama Sofera na kresťanstvo. Jeho historický a teologický kontext.

Rabín Dr. Jehošua Ahrens

Jehošua Ahrens vyštudoval medzinárodný manažment a začal profesionálny život ako marketingový manažér v nadnárodných spoločnostiach. Po absolvovaní rabínskych štúdií v Izraeli pôsobil v Sofii, Zürichu, Düsseldorfe a dnes je rabínom v Darmstadte. Ahrens pôsobí ako európsky zástupca Centra židovsko-kresťanskej spolupráce a porozumenia v Jeruzaleme a ako člen Komisie pre dialóg s Katolíckou cirkvou pri ÚZŽNO.