Kto „kráča bezúhonný“ podľa židovskej Biblie a kto “je bezúhonný” podľa kresťanskej Biblie?

Doc. RNDr. Adrian Kacian, M.A., PhD. et PhD.

Adrian Kacian je evanjelický farár a biblista. Štúdium biblických vied absolvoval na EBF UK Bratislava, Wheaton College, IL a Luther Seminary, MN. Sedemnásť rokov pôsobil ako vysokoškolský pedagóg. Toho času pracuje v Nadácii kresťanského vzdelávania v Martine.