Majú kresťania a židia spoločnú bibliu?

ThDr. Lucia Hidvéghyová, PhD.

Lucia Hidvéghyová je vedúca Katedry biblických a historických vied na TF TU, kde získala doktorát z katolíckej teológie. Študovala judaizmus a rané kresťanstvo na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a židovskú náboženskú tradíciu na inštitúte Bat Kol v Izraeli. Postgraduálne vzdelávanie absolvovala v Centre pre štúdium židovsko-kresťanských vzťahov na Univerzite v Cambridge v Anglicku.