Meditácia v judaizme: pramene židovskej tradície a výskum mozgu

Rabín Dr. Tom Kučera

Tomáš Kučera študoval biochémiu v Brne a Göttingene. Po niekoľkých rokoch výskumnej práce v Spojených Štátoch študoval na Inštitúte Pardes v Jeruzaleme, potom na univerzite v Potsdame a rabínskej škole Abrahama Geigera v Berlíne. Od roku 2006 pôsobí ako rabín v židovskej obci Beth Shalom v Mníchove.