Moderní sederová večeře: Mezi tradicí a „social action“

Rabín David Maxa

David Maxa pôsobí ako komunitný rabín progresívnej židovskej komunity Ec chajim v Prahe a Židovskej obce Liberec. Je správcom Stredoeurópskeho bejt dinu, rabínskeho súdu s pôsobnosťou pre Českú republiku, Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Rodák z Bratislavy, študoval judaistiku a religionistiku na Karlovej univerzite v Prahe a rabínske štúdiá na Abraham Geiger College pri Potsdamskej univerzite a na Konzervatívnej ješive v Jeruzaleme.