Nedávny vývin v židovsko-katolíckom dialógu

Dr. Norbert Hofmann