Otvárame dvere: Pápež František a židia

Prof. ThLic. Mgr. Miloš Lichner SJ, D.Th

Miloš Lichner je kňaz, jezuita a prorektor Trnavskej univerzity. Odborne sa venuje latinskej patrológii, so špecializáciou na teológiu sv. Augustína, a ranokresťanskej dogmatickej teológii. Je predsedom Slovenskej patristickej spoločnosti a emeritným prezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu. Je členom Komisie pre náboženské vzťahy so židmi pri KBS.