Pamäť v Žalmoch a Žalmy v pamäti

Doc. Bohdan Hroboň, PhD.

Bohdan Hroboň je výskumným pracovníkom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity – vedúci projektu Komentáre k Starému zákonu. Špecializuje sa na knihu Izaiáš a Žalmy. Je riaditeľom Centra kresťanského vzdelávania v Martine, súčasťou ktorého je Biblická škola a Evanjelická spojená škola. Doktorandské štúdium absolvoval na Oxfordskej univerzite.