Päť vecí, ktoré vieme o rabínovi Samuelovi Funkovi

Prof. Dr. Rebekah Klein-Pejšová

Rebekah Klein-Pejšová je docentka histórie a židovských štúdií na Purdue University, založila a vedie tu Program ľudských práv. Je autorkou publikácie o židovskej komunite na medzivojnovom Slovensku a štúdií o skúsenostiach židovských utečencov počas prvej svetovej vojny a po nej. Je spolueditorkou interdisciplinárneho časopisu židovských štúdií Shofar a členkou výboru Greater Lafayette Holocaust Remembrance Committee, ktorý počas roka organizuje množstvo vzdelávacích a spomienkových programov.