Pod železnou päsťou: Izrael pod drobnohľadom asýrskych tajných služieb

Prof. Peter Dubovský, Th.D., SJ

Peter Dubovský pôsobí ako profesor Starého zákona na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Venuje sa štúdiu asýrskych a izraelských dejín. Pracuje na projektoch Komentáre k Starému zákonu, Illumination Commentaries a New Jerome Biblical Commentary. Doktorandské štúdium absolvoval na Harvardskej univerzite.