Poklady Židovského múzea v Prešove

Dr. phil. Maroš Borský

Maroš Borský študoval dejiny umenia a judaistiku v Bratislave, Regensburgu, Londýne, Jeruzaleme a Heidelbergu. V rokoch 2001 – 2006 viedol projekt dokumentácie synagóg na Slovensku. Zaoberá sa problematikou ochrany židovského kultúrneho dedičstva. Je riaditeľom Židovského komunitného múzea a Židovského kultúrneho inštitútu v Bratislave, a tajomníkom Komisie pre dialóg s Katolíckou cirkvou pri ÚZŽNO.