Spoločne o Pesachu a Veľkej noci

ThDr. Lucia Hidvéghyová, PhD., Rabín Miša Kapustin, Prof. Miloš Lichner, D.Th., SJ a Dr. phil. Maroš Borský, moderuje Pavol Demeš

Diskusia o sviatkoch, ktoré sa dotýkajú jadra náboženskej identity židov, aj kresťanov. Na jednej strane ich spájajú, na druhej strane rozdeľujú. Spolu chcú nahlas uvažovať aj o tom, ako sa za tisícročia spoločného vývoja zmenilo slávenie sviatkov a ako súvisí posledná večera so sederovou.

Podujatie organizujeme s podporou Nadácie Konráda Adenauera.