Utrpenie a epidémie cez optiku Starého zákona

ThDr. Jozef Jančovič, SSLic., PhD.