V mene pátra a rabína

Rabín Marcelo Polakoff

Marcelo Polakoff je rabín židovskej komunity v Córdobe v Argentíne. Je žiakom rabína Abraháma Skorku a je aktívny v rabínskych organizáciách a medzináboženskom dialógu v Južnej Amerike. Vyštudoval medzinárodné vzťahy na Univerzite v Belgrane a židovské štúdiá na Jewish Theological Seminary v New Yorku a Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. Rabínske štúdiá absolvoval na Schechter Institute v Jeruzaleme a Seminario Rabínico Latinoamericano v Buenos Aires.